Uitkering keuzedividend HyGear

BACK TO NEWS

HyGear, de leverancier van industriële gassen middels productie op locatie, maakt bekend dat zij over het boekjaar 2017 een dividend van € 0.104 per aandeel uitkeert in de vorm van keuzedividend. Certificaathouders hebben tot 22 juni 17:00 de tijd hun keuze voor stock- of cashdividend kenbaar te maken. Uitkering van dividend vindt plaats vanaf maandag 25 juni.

Op 14 mei is op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Green Vision Holding (HyGear) besloten om over het resultaat van 2017 bruto dividend uit te keren van € 0,104 per aandeel.

Omdat het bedrijf groeit is er de komende tijd veel kapitaal nodig om te investeren in productiecapaciteit en ligt het voor de hand om dividend te matigen. Tegelijkertijd zijn de aandeelhouders het er unaniem over eens dat de NPEX certificaathouders beloond moeten worden voor het in het bedrijf gestelde vertrouwen.

In overleg met STAK HyGear is daarom besloten om het dividend beschikbaar te stellen in de vorm van keuzedividend. Beleggers kunnen dus kiezen tussen dividend in de vorm van certificaten van aandelen of in de vorm van contanten. De hiervoor benodigde certificaten van aandelen zijn reeds in bezit van HyGear. Er vindt dus geen verwatering plaats.

Certificaathouders op NPEX ontvangen een apart bericht waarin zij hun keuze kenbaar kunnen maken. Dit dient te gebeuren voor vrijdag 22 juni 17:00. Uitkering vindt een week later plaats.

Betaalbaarstelling van stock dividend verloopt als volgt. Het bruto dividend wordt berekend op basis van het aantal (certificaten van) aandelen dat een belegger op 8 juni om 12:00 in bezit heeft (peildatum). Dit betekent dat een eventueel aanbod vanaf de eerst volgende handelsdag ex-dividend is. Door het aantal (certificaten van) aandelen te vermenigvuldigen met bovengenoemd bruto dividend van € 0,104 per certificaat, ontstaat het totaal bruto uit te keren dividend. Vervolgens wordt van dit bedrag de voorheffing van 15% ingehouden en het resterende bedrag wordt omgerekend in certificaten die worden uitgekeerd via NPEX. Stock dividend wordt alleen uitgekeerd in hele certificaten. Indien er na de uitkering nog recht bestaat op een deel van een certificaat, dan wordt dit deel weer omgerekend in contanten en apart uitgekeerd.

Voor de vaststelling van het dividend in certificaten van aandelen is gekozen voor een gewogen gemiddelde koers van de laatste 4 handelsdagen waarop de certificaten verhandeld zijn, voorafgaand aan dit persbericht.

About HyGear
Providing an alternative solution for end-users of industrial hydrogen, oxygen and nitrogen gases, HyGear developed cutting-edge technologies of on-site gas generation. With the combination of these systems and conventional gas distribution methods, we offer the most cost-effective and reliable supply method with a guarantee of 100% up-time.

Our technical services and customer support is guaranteed by many of our partners worldwide. And to be able to serve our customers more effectively, we have offices in Europe and Asia. To learn more about our technologies, please contact our dedicated sales team at sales@hygear.com, +31 88 9494 308 (Europe) and asia@hygear.com, +65 9169 4232 (Asia).

08/06/2018

THE GLOBAL HYDROGEN SOURCE

HyGear: The Global Hydrogen Source

HyGear: The Global Hydrogen Source